รูปกิจกรรมทั้งหมด

  รูปกิจกรรม > The 2nd ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2013)
 
หัวข้อกิจกรรม : The 2nd ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2013) 
วันที่ประกาศข่าว : ผู้ประกาศข่าว kantinanm วันที่ 03 เมษายน 2556
 
 
 
 
รายละเอียด

The 2nd ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2013)

 

       นิสิตและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในงาน  ICT-ISPC 2013  ที่จัดโดยความร่วมมือของ   Faculty of Information and Communication Technology, Mahidol University, Thailand  Faculty of Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT), Japan  และ   Faculty of Computing, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia

     บทความที่ส่งเข้าไปในงาน ยังได้รับเชิญให้ประกวด Software Innovation Contest ซึ่งนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รางวัลทั้งสิ้น 2 รางวัล ดังนี้

 

รางวัลที่ 2 ประเภท Multimedia and Embedded Systems 
“μSurface: A Tangible Interactive Music Score Editor Surface”
นายอริญชย์ บั้งเงิน, นางสาวจีราภา ทิพกรณ์ (นิสิตชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และอาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์
 
 
รางวัลที่ 3 ประเภท Intelligent Systems 
“A Motorcycle Safety Helmet Detection System Using KNN Classifier”
นายชัยณรงค์ แตงน้อย, นางสาวนันท์นภัส บุญดล, นายวสันต์ ทิมทอง (นิสิตชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และอาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์

 

 

(จากผู้เข้าประกวด 28 กลุ่ม)