ติดต่อ > แผนผังอาคาร
 
แผนผังอาคาร
 
  • ชั้น 1
  • ชั้น 2
  • ชั้น 3
  • ชั้น 4
  • ชั้น 5
  • ชั้น 6
  • ชั้น 7
 
  ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6  
  EE204 อ.ปิยดนัย EE302 อ.พนมขวัญ EE402 อ.นิพัทธ์ (LAB) EE502 อ.สมพร (วิจัย) EE601 อ.ไพศาล (วิจัย)  
  EE206 อ.ชัยรัตน์ EE304 อ.พรพิศุทธ์ EE404 อ.นิพัทธ์ EE504 ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล EE602 อ.รัฐภูมิ (วิจัย)  
  EE208 อ.ธวัชชัย EE306 อ.พนัส EE406 อ.รัฐภูมิ EE515 ห้องแม่ข่าย และห้องพักเจ้าหน้าที่ EE603 อ.พนัส (วิจัย)  
  EE209 อ.แสงชัย EE308 อ.พรพิศุทธ์ (LAB) EE408 อ.สุรเดช   EE605 อ.สมพร (วิจัย)  
  EE210 อ.พงศ์พันธ์ EE309 อ.ธนิต EE409 อ.จิรารัตน์   EE607 อ.อัครพันธ์ (วิจัย)  
  EE211 อ.มุฑิตา EE311 อ.ไพศาล EE411 อ.สุชาติ   EE611 อ.ชัยรัตน์ และ อ.สุรเชษฐ์ (วิจัย)  
  EE212 อ.จิรวดี EE312 อ.สุรเชษฐ์ EE412 ห้องหัวหน้าภาคฯ      
  EE202 อ.จิรวดี (LAB) EE313 อ.วรลักษณ์ EE413 อ.ศิริพร      
  EE213 อ.ภาณุพงศ์ EE315 อ.Yoseung Kim EE415 อ.ศุภวรรณ      
  EE214 อ.จิราพร EE317 อ.อัครพันธ์ EE423 อ.สุชาติ (LAB)      
  EE215 อ.เศรษฐา EE321 ธุรการภาคฯ        
  EE216 อ.สราวุฒิ (LAB)          
  EE217 อ.สราวุฒิ          
  EE220 อ.สมพร          
  EE222 อ.สุรพล          
  EE224 อ.มุฑิตา (LAB)